دوازدهمین نمایشگاه دام، طیور، دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام قزوین
حضور شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در دوازدهمین نمایشگاه دام، طیور، دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام قزوین دوازدهمین نمایشگاه دام، طیور، دامپزشکی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام قزوین در تاریخ 1 تا 4 آبان 1397 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برگزار گردید. شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در غرفه خود با عرضه محصولات بن زاپلکس7 و بن زاچیک میزبان بازدید کنندگان از نمایشگاه بود. در مدت برگزاری نمایشگاه، کارشناسان شرکت پاسخگوی مراجعین بوده و مزایا و سوداوری این مکمل ها را تبیین کردند.