اثر متابولیسم اپتیمایزری مکمل بن زاچیک
امروزه در دنیا، تلاش‌های انجام شده در صنعت دام و طیور در راستای افزایش سطح تولیدات با کمترین هزینه است. به همین دلیل اصلاح نژاد و انتخاب گونه‌های خاص که به لحاظ اقتصادی صرفه‌ بالاتری داشته باشند از اهمیت خاصی برخوردار است. اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که غالباً نژادهایی که تولیدات بالایی دارند از سیستم ایمنی ضعیف‌تری برخوردارند و بالعکس. به همین دلیل پژوهش‌های انجام شده در مراکز مهم تحقیقاتی جهان به دنبال یافتن راهکاری مقرون به صرفه جهت ارتقای هم‌زمان این دو پارامتر هستند.
به کمک فناوری کلات های پیشرفته حل چالش تعادل امکان پذیر شده است. به این معنا که مکمل های بن زا در بدن نقش “متابولیسم اپتیمایزر” را ایفا میکنند. . واژه متابولیسم اپتیمایزر به معنای متعادل‌کننده سیستم متابولیکی بدن است. به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در سنتز مکمل های بن زا، ساختار بن زاچیک قادر است تعادل جدیدی را در سیستم متابولیکی پرنده ایجاد کرده و از این طریق، موجب افزایش سرعت رشد و نیز ارتقای عملکرد سیستم ایمنی به طور همزمان گردد. به این معنا که مصرف مکمل بن زاچیک در گله های طیور به طور همزمان بر جنبه های گوناگون فیزیولوژیکی آن ها (رشد، تولید مثل، سیستم ایمنی و …) موثر بوده و شبکه ای از پارامترهای سودآور را فعال می نماید. با استفاده از مکمل بن زاچیک بدون دستکاری ژنتیکی و تحریک های هورمونی و صرفاً با بهبود متابولیسم پرنده و رساندن آن به سطح مطلوب ، رویای ارتقاء همزمان کمیت و کیفیت تولیدات گله های طیور محقق شده است. در واقع به مدد مکمل بن زاچیک، از طریق ایجاد تعادل اپتیمم در سیستم متابولیکی موجود زنده، ویژگی های مطلوب کمی و کیفی گله به طور همزمان افزایش و ویژگی های نامطلوب کاهش می یابد.