اثر متابولیسم اپتیمایزری مکمل بن زا چیکن
امروزه در دنیا، تلاش‌های انجام شده در صنعت دام، طیور و آبزیان در راستای افزایش سطح تولیدات با کمترین هزینه است. به همین دلیل اصلاح نژاد و انتخاب گونه‌های خاص که به لحاظ اقتصادی صرفه‌ بالاتری داشته باشند از اهمیت خاصی برخوردار است. اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که غالباً نژادهایی که تولیدات بالایی دارند از سیستم ایمنی ضعیف‌تری برخوردارند و بالعکس. به همین دلیل پژوهش‌های انجام شده در مراکز مهم تحقیقاتی جهان به دنبال یافتن راهکاری مقرون به صرفه جهت ارتقای هم‌زمان این دو پارامتر هستند.
به کمک فناوری کلات های پیشرفته حل چالش تعادل امکان پذیر شده است. به این معنا که مکمل های بن زا در بدن نقش “متابولیسم اپتیمایزر” را ایفا میکنند. واژه متابولیسم اپتیمایزر به معنای متعادل‌کننده سیستم متابولیکی بدن است. به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در سنتز مکمل های بن زا، ساختار بن زاچیکن قادر است تعادل جدیدی را در سیستم متابولیکی مرغ ایجاد کرده و از این طریق، موجب افزایش سرعت رشد و نیز ارتقای عملکرد سیستم ایمنی به طور همزمان گردد. به این معنا که مصرف مکمل بن زاچیکن در گله های مرغ به طور همزمان بر جنبه های گوناگون فیزیولوژیکی آن ها (رشد، تولید مثل، سیستم ایمنی و…) موثر بوده و شبکه ای از پارامترهای سودآور را فعال می نماید. با استفاده از مکمل بن زاچیکن بدون دستکاری ژنتیکی و تحریک های هورمونی و صرفاً با بهبود متابولیسم مرغ و رساندن آن به سطح مطلوب ، رویای ارتقاء همزمان کمیت و کیفیت تولیدات گله های مرغ محقق شده است. در واقع به مدد مکمل بن زاچیکن، از طریق ایجاد تعادل اپتیمم در سیستم متابولیکی موجود زنده، ویژگی های مطلوب کمی و کیفی گله به طور همزمان افزایش و ویژگی های نامطلوب کاهش می یابد.