اثر متابولیسم اپتیمایزری مکمل بن زا چیکو
مکمل های بن زا در بدن نقش “متابولیسم اپتیمایزر” را ایفا میکنند. واژه متابولیسم اپتیمایزر به معنای متعادل‌کننده سیستم متابولیکی بدن است. به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در سنتز مکمل های بن زا، ساختار بن زاچیکو قادر است تعادل جدیدی را در سیستم متابولیکی پرنده ایجاد کرده و از این طریق، موجب افزایش سرعت رشد و نیز ارتقای عملکرد سیستم ایمنی به طور همزمان گردد. به این معنا که مصرف مکمل بن زاچیکو در پرندگان زینتی به طور همزمان بر جنبه های گوناگون فیزیولوژیکی آن ها (رشد، تولید مثل، سیستم ایمنی و …) موثر است.