اثر متابولیسم اپتیمایزری مکمل بن زا پت
به کمک فناوری “کلات های پیشرفته” حل چالش تعادل بین عملکردهای گوناگون فیزیولوژیک بدن امکان پذیر شده است. به این معنا که مکمل های بن زا در بدن نقش “متابولیسم اپتیمایزر” را ایفا میکنند. . واژه متابولیسم اپتیمایزر به معنای متعادل‌کننده سیستم متابولیکی بدن است. به دلیل فناوری منحصر به فرد به کار رفته در سنتز مکمل های بن زا، ساختار بن زا پت قادر است تعادل جدیدی را در سیستم متابولیکی حیوان ایجاد کرده و از این طریق، موجب بهبود همزمان متابولیسم و سلامت گردد. به این معنا که مصرف مکمل بن پت به طور همزمان بر جنبه های گوناگون فیزیولوژیکی آن ها (رشد، تولید مثل، سیستم ایمنی و …) مؤثر بوده و شبکه ای از آبشارهای متابولیکی را فعال می نماید که نتیجه آن افزایش سطح سلامت، شادابی، رشد و کاهش و بیماریهاست.
Metabolism-Effect-pet