معرفی محصول بن زا-آهن
🔹 عنصر آهن یکی از عناصر کم مصرف مورد نیاز دام، طیور و آبزیان است. این عنصر در ساختار هموگلوبین وجود داشته و به عنوان یک عنصر مهم اثر گذار در مسیرهای متابولیکی، در زنجیره انتقال الکترون شرکت دارد. کمبود آهن، موجب مشکلات جدی در رشد و متابولیسم و در نتیجه کاهش عملکرد حیوان می گردد.
🔸 مکمل بن زا-آهن (Bonza-Fe) یک محصول منحصر به فرد حاوی آهن در فرم کلاته جهت استفاده برای انواع دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی است که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته سنتز و تولید شده است. این فناوری به نام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اروپا به ثبت رسیده است. مکمل های طراحی شده بر اساس این فناوری به دلیل ساختار خاص خود از جذب بهتری نسبت به مکمل های معدنی و کلاته موجود برخوردارند. با مصرف مکمل کلاته بن زا-آهن در جیره غذایی، عملکرد و کیفیت محصولات فارم شما افزایش و میزان بیماری ها و تلفات کاهش می یابد.
🔹 هر کیلوگرم مکمل بن زا-آهن محتوی 12% عنصر آهن در فرم کلاته است.