معرفی محصول بن زا-منیزیم
🔹 عنصر منیزیم یکی از عناصر مورد نیاز دام، و طیور و آبزیان است که در فرایندهای متابولیکی و نیز عملکرد صحیح عضلات و نیز سیستم اسکلتی نقش دارد.
🔸 مکمل بن زا-منیزیم (Bonza-Mg) یک محصول منحصر به فرد حاوی منیزیم در فرم کلاته جهت استفاده برای انواع دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی است که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته سنتز و تولید شده است. این فناوری به نام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اروپا به ثبت رسیده است. مکمل های طراحی شده بر اساس این فناوری به دلیل ساختار خاص خود از جذب بهتری نسبت به مکمل های معدنی و کلاته موجود برخوردارند. مصرف مکمل کلاته معدنی بن زا-منیزیم موجب بهبود سطح سلامت و عملکرد گله میگردد.
🔹 هر کیلوگرم مکمل بن زا-منیزیم محتوی 7% عنصر منیزیم در فرم کلاته است.