معرفی محصول بن زا-فسفر
🔹 عنصر کلسیم یکی از عناصر مورد نیاز دام، و طیور و آبزیان است که در رشد و نگه داری استخوانها و نیز متابولیسم نقش دارد.
🔸 مکمل بن زا-فسفر (Bonza-P) یک محصول منحصر به فرد حاوی فسفر در فرم کلاته جهت استفاده برای انواع دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی است که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته سنتز و تولید شده است. این فناوری به نام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اروپا به ثبت رسیده است. مکمل های طراحی شده بر اساس این فناوری به دلیل ساختار خاص خود از جذب بهتری نسبت به مکمل های معدنی و کلاته موجود برخوردارند. مصرف مکمل کلاته معدنی بن زا-فسفر موجب بهبود سطح سلامت و عملکرد گله میگردد.
🔹 هر کیلوگرم مکمل بن زا-فسفر محتوی 17% عنصر فسفر در فرم کلاته است.