راه اندازی گروه بن زاپلکس7
گروه تلگرامی بن زاپلکس 7 با موفقیت راه اندازی شد.