تأثیرات مصرف مکمل بن زا فیش

1- کاهش تلفات به ویژه در دوره لاروی
2- افزایش نرخ رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی
3- افزایش بازده خوراک (کاهش دفع فضولات و آلودگی استخر)
4- تقویت سیستم ایمنی و بهبود سلامت
5- کاهش نیاز به مصرف داروها و آنتی بیوتیک‌ها
6- افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی
7- بهبود مقاومت در برابر انواع تنش ها و ضعف مدیریت پرورش
8- بهبود عملکرد ماهیان مولد
9- افزایش بهره وری و بازده تولید
10- کاهش طول دوره پرورش و هزینه‌های نگهداری