توجیه اقتصادی مکمل بن زا بی

آیا با وجود تمام مزایا و تأثیرات مثبت مکمل بن زا بی، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مکمل بن‌زا®بی در زنبورستان موجب افزایش حداقل 30 درصدی تولید عسل ، بهبود سیستم ایمنی و افزایش جمعیت زنبورها می‌شود. با توجه به اثرات چشمگیر مکمل بن‌زا®بی بر بهبود متابولیسم، عملکرد و سلامت زنبور و نیز مقرون به صرفه بودن آن، سودآوری این مکمل به شکلی است که پرورش دهنده حدود 6 تا 7 برابر هزینه صرف شده بابت خرید بن زا بی، درآمد بیشتر کسب خواهد کرد.