توجیه اقتصادی مکمل بن زا فیش

آیا با وجود تمام مزایا و تأثیرات مثبت مکمل بن زافیش، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

بررسی های انجام شده نشان می دهد که استفاده از مکمل بن زا فیش در فارم‌های پرورش آبزیان موجب افزایش 10 تا 30 درصدی سرعت وزن گیری، کاهش ابتلا به بیماری‌ها و تلفات و کاهش نیاز به مصرف داروها و آنتی بیوتیک‌ها می‌شود. با توجه به اثرات چشمگیر مکمل بن زا فیش بر بهبود متابولیسم، عملکرد و سلامت ماهی و نیز مقرون به صرفه بودن آن، صرفاً با افزایش ناچیز حدود 0/5 درصدی وزن ماهی پرورشی در فارم، هزینه خرید بن زا فیش سر به سر شده و تأمین می‌گردد.