توجیه اقتصادی مکمل بن زا هورس

آیا با وجود تمام مزایا و تأثیرات مثبت مکمل بن زاهورس، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

با مصرف مکمل بن زا هورس، سرعت رشد، استخوان بندی و استقامت اسب افزایش و نیاز به مصرف دارو و آنتی بیوتیک در فارم شما کاهش می یابد. بسیاری از مشکلات و اختلالات تولید مثلی و باروری با مصرف این مکمل کنترل می گردد. از این رو شما با مصرف صرفاً یک مکمل کلاته، ضمن افزایش بهره وری، از تحمیل هزینه های سنگین دارو و درمان و نیز خسارات پیشگیری می کنید. این در حالی است که مقدار مصرف این مکمل برای یک اسب بالغ حداکثر روزانه 7 گرم است و بنابراین بسته 1 کیلوگرمی آن برای مصرف حداقل 150 روز (5 ماه) یک اسب بالغ کافی است که بسیار مقرون به صرفه می باشد.