توجیه اقتصادی مکمل بن زا پت

آیا با وجود تمام مزایا و تأثیرات مثبت مکمل بن زاپت، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

به دلیل جذب مؤثر و اثرگذاری فوق العاده مکمل بن زا پت، میزان مصرف این مکمل در مقایسه با انواع مکمل های محتوی عناصر ریزمغذی موجود در بازار بسیار کمتر است. همان طور که در دستور مصرف این مکمل ذکر شده، به ازای هر 15 کیلوگرم وزن بدن روزانه تنها 0.5 گرم از این مکمل مصرف می شود. بنابراین به عنوان مثال یک بسته 100 گرمی از این مکمل برای مصرف 200 روز یک حیوان خانگی 15 کیلوگرمی کافی است.